Agenda

Bezpieczeństwo globalne

  • Przybliżenie uwarunkowań międzynarodowych determinujących nasze bezpieczeństwo.
  • Diagnoza zmieniającego się świata, 4.0 rewolucji przemysłowej, nowych wyzwań i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.
  • Wymiana myśli i poglądów z zaproszonymi wybitnymi ekspertami nt. naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo narodowe

  • Podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i kompetencji organów zarządzających nt. bezpieczeństwa.
  • Przypomnienie i uaktualnienie wiedzy nt. obowiązującego w Polsce Systemu Bezpieczeństwa Narodowego.
  • Wymiana doświadczeń wynikających z realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym, ochroną infrastruktury krytycznej i zarządzaniem kryzysowym.

Bezpieczeństwo gospodarcze

  • Praktyczne aspekty organizacji zarządzania kryzysowego i kierowania zespołami ochrony infrastruktury krytycznej.
  • Aktualności dot. opracowania planów ochrony fizycznej i technicznej obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
  • Analiza i ocena stanu potencjalnych zagrożeń, rozpoznawanie, wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom chronionej jednostki organizacyjnej.
  • Najlepsze praktyki i procedury zapobiegania sytuacjom kryzysowym.